Sprecherdatei

Speaker

Modersmålstalare

För att kunna hitta er speaker i vår databank, välj först i det högra området det språk som ska tonsättas. Urvalet av speakers filtreras och endast speakers i önskat språk visas.

Använd två pilar under speaker-foton för att scrolla den speaker som visas. Klicka på högtalaren för att lyssna på ett röstprov. Klicka på speakerns foto för att vid detta ställe lyssna på ytterligare röstprov och få reda på talarens namn.

Ring eller mejla oss om ert ärende. Meddela oss vem som är er favoritspeaker. Vi upprättar omgående ett kostnadsförslag och ni erfar hur snabbt vi kan leverera språkinspelningen.

Efter ert önskemål sammanställer vi en casting och skickar er per mejl eller som mp3-fil. Fråga gärna om detta.Ert språkn 

Modersmålstalare 


För att spela upp ett språkprov trycker du på respektive speakers högtalarsymbol. Använd de två pilarna för att scrolla genom speakers! Klicka på ett foto, så får du veta mer om speakern och kan lyssna på ytterligare språkfiler.